VOORWAARDEN

Aan het huren van onze zaal zijn huisregels en voorwaarden verbonden.

 • Binnen “Nova Cultura” vinden evenementen en sociale aangelegenheden plaats. Bij ons staat respect voorop, ongeacht leeftijd, uiterlijk, afkomst en/of geaardheid. iedereen is gelijk en iedereen is welkom (tenzij de toegang tot “Nova Cultura” door personeel/bestuur/ eigenaar is ontzegt).
 • De eigenaar, het bestuur en het personeel hebben ten alle tijden het recht om, zonder opgaaf van redenen, personen de toegang tot “Nova Cultura” te weigeren.
 • Bezoekers van en aan “Nova Cultura”, gerelateerd op wat voor manier dan ook, dienen zich ten alle tijden te houden aan de huisregels en de aanwijzingen, gegeven door het bestuur, personeel of de eigenaar op te volgen gedurende hun verblijf op het terrein, van en in “Nova Cultura”. Indien men zich daar niet aan houdt, kan er tot verwijdering worden over gegaan.
 • Het meebrengen, verhandelen en het gebruik van alle soorten soft- en hard-drugs is in, op en/of rondom “Nova Cultura” ten strengste verboden en hebben juridische gevolgen voor de desbetreffende betrokkene(n).
 • Met uitzondering van een blindengeleidehond, is het meebrengen van een (huis)dier in enkelvoud of meervoud niet toegestaan.
 • Het is voor de huurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de reserveringsovereenkomst aangegeven activiteit te gebruiken en/of aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
 • Livemuziek is niet toegestaan tenzij anders overeengekomen.
 • Huurder en gasten houden rekening met de bewoners in het nabijgelegen woongebied.
 • Geen glaswerk en of aardewerk naar buiten meenemen i.v.m. de veiligheid.
 • In de zaal zijn maximaal 150 gasten toegestaan.
 • Roken en open vuur is i.v.m. brandveiligheid nergens toegestaan binnen de zaal.
 • Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van decorstukken is alleen toegestaan in overleg met de verhuurder.
 • In de zaal mag door de huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.
 • Het gebruik van strooisels zoals rijst, rozenblaadjes e.d., spuitbussen, confetti, confettikanonnen, bellenblaas en vuurwerk met zowel “warm” als “koud” vuur (inclusief sterretjes) zijn ten strengste verboden.
 • Aanwijzingen van medewerkers en/of leidinggevende van de verhuurder dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Eventuele schade wordt gemeld aan de leidinggevende en kosten hiervan kunnen verhaald op de huurder.
 • Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt afgespeeld dan wel ten gehore wordt gebracht.
 • Alle vluchtwegen dienen ten alle tijden vrij te blijven van belemmeringen.
 • De verhuurder, leidinggevende en of medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of vermissing van spullen van huurder en zijn of haar gasten.
Reservering
 • Aanbetaling van minstens 25% van het totaalbedrag is verplicht. Hiermee bevestigt u uw boeking voor de gewenste datum.
 • De desbetreffende huurder van onze zaal dient 21 jaar of ouder te zijn.
 Betaling
 • Betaling van het  totaalbedrag dient volledig voldaan te zijn op de uiterlijke betaaldatum zoals genoemd in de offerte.
 • Door (aan)betaling te voldoen, bevestigt u dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden, en gaat u akkoord met alle voorwaarden. Het (aan)betalen is gelijk aan het ondertekenen van de overeenkomst.

Dansvloer

Voor ons als dansschool is de houten dansvloer het allerbelangrijkste onderdeel. Zorgvuldig onderhoud en speciale middelen zorgen ervoor dat onze danssportbeoefenaars optimaal gebruik kunnen blijven maken van onze faciliteiten. Om deze kwaliteiten te kunnen behouden, is het ten zeerste van belang om zorg te dragen dat de volgende huisregels nageleefd worden:

 • Geen dranken of andere vloeibare stoffen boven de dansvloer. Verzoek gasten hun dranken op tafel te laten wanneer zij de dansvloer willen betreden.
 • Geen stoelen op de dansvloer.
 • Geen zware voorwerpen zonder bescherming op de dansvloer.

Borgsom

 • een borgsom van €200,- dient contant betaald te worden voor of bij aanvang op uw geboekte datum.
 • Aan het  eind van de avond, wordt door ons een controle gedaan waarin wij de eindschoonmaak beoordelen en de gebruikte ruimtes controleren op schades/defecten. Als alles in orde is, en de voorwaarden/huisregels, vooral die met betrekking tot onze dansvloer niet geschonden zijn, ontvangt u de totale borgsom weer terug.
 • Indien er schades/defecten geconstateerd zijn, onze dansvloer overmatig vochtvlekken door vloeistoffen vertoont of er andere huisregels gebroken zijn, staan wij in ons recht om een deel van, of zelfs de volledige borgsom in te houden.
Bring your own
 • Het boeken van BYO, is exclusief schoonmaakkosten. U dient de zaal na afloop zelf op te ruimen, schoon te maken. U kunt dit tegen betaling ook door onszelf laten doen.
 • De duur van BYO betreft een dagdeel van circa 6 tot 8 uur (inclusief voorbereidingen). verlenging hiervan dient overlegd te worden.
Gebruik zaal en ruimtes
 • Na afloop dienen de gebruikte ruimtes opgeruimd en schoon te worden opgeleverd. De keuken, bar en toiletten dienen te worden schoongemaakt en afval dient afgevoerd te worden. 
Annulering
 • Bij annulering is restitutie van de aanbetaling niet mogelijk.
 • Bij annulering na betaling van het volledige bedrag betalen wij slechts 50% van het totaalbedrag terug.
 • Bij annulering twee weken voor aanvang van de besproken datum, betalen wij slechts 25% van het totaalbedrag terug.
Aansprakelijkheid
 • Het brengen van een bezoek aan “Nova Cultura” en het deelnemen activiteiten/evenementen is geheel op eigen risico. Het personeel, bestuur en de eigenaar zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel, materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval en/of verlies/diefstal van (persoonlijke) eigendommen van gebruikers/bezoekers.
 • Het gebruik van ondermeer de garderobe van “Nova Cultura” is geheel op eigen risico.
 • Verlies of beschadigingen aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van “Nova Cultura”, toegebracht door toedoen van een bezoeker, zullen ten alle tijden verhaald worden op de desbetreffende betrokkene(n).
Privacy
 • Om veiligheidsredenen maakt “Nova Cultura” gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om het bedrijfspand 24 uur per dag te observeren.
 • Video- en audiotoezicht is beperkt tot alle bedrijfsruimtes, en is niet aanwezig in de toilet- en kleedruimtes.
 • Foto’s en videos die gemaakt kunnen worden tijdens evenementen/activiteiten, kunnen worden gepubliceerd op onze website en social media platformen.
Ontbinding/annulering van de overeenkomst
 • Het per direct ontbinden/annuleren van de overeenkomst van onze zijde is mogelijk indien er sprake is van:
  A. het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals mondeling afgesproken en/of vastgelegd in de overeenkomst.
  B. wangebruik door de huurder of gebruikers van het gehuurde.
  C. overlast door de huurder of gebruikers.
  D. het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door de huurder aan ons.
  E. ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door de huurder of gebruikers.
 • Wij zullen alsdan het recht hebben om over te gaan tot enige vorm van schadevergoeding.